Analýza signálů II

Vyučující

Hodnocení předmětu

Bodování, zápočet a zkouška

Výsledná známka bude založena na součtu bodů ze semestru a zkouškové písemky. Stupnice je následující:

Akceptovatelnost úloh

Tématické bloky

Harmonogram předmětu

V týdnech, kdy není přednáška je čas vymezen na zpracování zadaných úloh a případné konzultace.

Účast na konzultaci je vhodné předem danému vyučujícímu potvrdit emailem.

Cvičení


Body z jednotlivých úloh a ze zkouškové písemky: letní semestr 2021/2022